Beroepsvereniging

Beroepsvereniging en koepel


VBAG

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de

kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en

te bevorderen. 

Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij continu

nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen

waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging

zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen....lees verder


RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de

complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau)

certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de

complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair

tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Lees verder

Lees meer


SHH

Stichting Hahnemann Homeoathie zet zich in voor de bekendmaking

en verspreiding van de behandelwijze met Klassieke Homeopathie.

Zij geven voorlichting voor consumenten en nascholing voor aangesloten

klassiek homeopaten. Lees meer


REIKI CIRKEL 

Reiki Vereniging Cirkel is de belangenvereniging voor Reiki-masters en Reiki-behandelaars in

Nederland om het Reiki Usui System of Natural Healing in stand te houden in de traditie van

Usui Sensei. Lees meer