Tarieven en informatie

Informatie over de praktijk


Werktijden en bereikbaarheid

Consulten vinden alleen plaats op afspraak. Voor het maken van afspraken, voor vragen en/of informatie kun u mij uitsluitend bereiken op het telefonische spreekuur maandag t/m vrijdag van 12.30 – 13.00 uur op telefoonnummer 06-38203435. Indien er meer tijd nodig is maken wij een afspraak voor een telefonisch consult. Spreekt u buiten deze tijden uw telefoonnummer in en dan bel ik u in de loop van de dag terug. Op een email krijgt u op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

Voor het online maken van een afspraak dient u er rekening mee te houden dat afspraken die op korte termijn, dus de avond ervoor, worden geboekt voor de volgende ochtend niet gehonoreerd kunnen worden. Houdt er rekening mee dat een afspraak die u online maakt pas bevestigd is als u daar een mail van heeft ontvangen.

 

Tarieven 2020

  

*)  het uitwerken van een telefonisch consult vraagt vaak veel tijd en is vaak acuut. Indien van toepassing breng ik hier

     een bedrag voor in rekening o.v.v “uitwerking”. Het totale bedrag bedraagt altijd een veelvoud van

     € 25,00 tot een maximum van € 75,00 per telefonisch consult. 

**) tarieven zijn inclusief het homeopathisch ruikgeneesmiddel, dit kan ook het geval zijn bij een natuurgeneeskundig        

      consult. Exclusief middelen als Vita celzouten of tincturen. Deze zijn afzonderlijk te bestellen. 

 


Diagnostiek

Diagnostiek in de behandeling is voor rekening van de cliënt.


Afspraak annuleren

Indien u een gemaakte afspraak wilt verplaatsen of afzeggen, dient u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak te melden tijdens het telefonisch spreekuur of in de voicemail of per mail. Gereserveerde tijd wordt anders deels in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat het weekend geen werkdagen telt.

 

Vergoedingen

Consulten of behandelingen van een door de VBAG geregistreerde therapeut worden door het merendeel van de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Vraagt u naar een lijst met daarop een volledig overzicht van vergoedende zorgverzekeraars.

LET OP: indien een behandeling uit reiki of ontspanningsmassage bestaat wordt deze niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Betaling

Betalingen kunnen contant of via factuur betaald worden. U ontvangt hiervan een factuur welke tevens als declaratie voor de zorgverzekeraar kan worden gebruikt. Indien per rekening wordt betaald, dient dit bedrag onder vermelding van het factuur nummer uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen overgemaakt te zijn op IBAN: NL31ABNA0515003654 t.n.v. Levenskracht Puur te Diepenheim. Vergeet u niet het factuur nummer te vermelden!

Klassieke Homeopathie

Tijdsindicatie

Prijs in euro

Intake van een consult

bij een duur van 60 minuten

85,00 **


bij een duur van 75 minuten

95,00 **


bij een duur van 90 minuten

105,00 **

Vervolg consult

bij een duur van 45 minuten

70,00 **


bij een duur van 60 minuten

85,00 **

Telefonisch consult en middelen toezenden

bij een duur van 15 minuten

25,00 */**

Natuurgeneeskundig consult

Tijdsindicatie

Prijs in euro

Holistische lichaamstherapie

bij een duur van 60 minuten

75,00 **


bij een duur van 75 minuten

85,00 **

 Reikibehandeling

bij een duur van 60 minuten

75,00