vergoedingen 2021

Vergoedingen 2021


Alternatieve behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering en kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.


In het vergoedingenoverzicht 2021 worden de aanvullende  zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven voor complementaire zorg.

Aan de beroepsbeoefenaren die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging worden bepaalde kwaliteitseisen gesteld op het gebied van opleiding, beroepsethiek en praktijkvoering, die regelmatig getoetst worden. Bovendien hebben zij een nascholingsverplichting.

Over het algemeen gelden de maximale vergoedingen voor alle alternatieve behandelingen samen. 


Wij adviseren u om bij twijfel voor de behandeling eerst contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen en of er nog bepaalde voorwaarden gelden.


Bron; www.zorgwijzer.nl